Ładowanie zawartości koszyka...

Wielokryterialne decyzje w przeobrażeniu zarządzania organizacjami w procesie globalizacji

 • Autor: Tadeusz Łagowski
 • Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych
 • Seria: Podręczniki akademickie
 • Tom: 59
 • Rok wydania: 2012
 • Numer wydania: pierwsze
 • ISBN: 978-83-63103-13-2
 • Język: polski
 • Objętość: 334 strony
 • Format: B5
 • Oprawa: miękka

47,00 

Na stanie

Wielokryterialne decyzje w przeobrażaniu zarządzania organizacjami w procesie globalizacji – streszczenie

Publikacja „Wielokryterialne decyzje w przeobrażaniu zarządzania organizacjami w procesie globalizacji” ma charakter wielowątkowy i powstała w okresie współcześnie zachodzących zmian w otoczeniu, wywołanych tym razem nie przez technologie produkcji i transportu, ale głównie przez rozwój wiedzy, przeobrażenia mentalnościowe spowodowane przez technologie i techniki informacyjne, środki komunikowania w postępującym procesie globalizacji oraz występujących konfliktów o charakterze cywilizacyjnym. Zmiany te pociągają za sobą rosnące różnicowanie się życia społeczno‑gospodarczego oraz integracji w oparciu o weryfikowaną hierarchię wartości i jej wpływu na dziedziny funkcjonalne, takie jak: gospodarka, polityka, prawo, religia, rodzina, nauka, edukacja itp. Systemy organizacyjne oraz informacyjno-decyzyjne w ramach tych dziedzin specjalizują się, tworzą odrębne dziedziny wiedzy, aby poradzić sobie z prawie nieograniczonym zakresem uwarunkowań środowiskowych. Te zróżnicowane funkcjonalnie organizacje są ze sobą łączone poprzez wykorzystywanie odrębnych środków komunikacji i sfer wpływów. W organizacjach tych dochodzi do wyraźnego zróżnicowania celów ze zwymiarowanymi cechami, procedur, procesów oraz ludzi spełniających różne role, w ramach dostosowywania się do działania w rozwijającym się rynku konsumenta oraz przeobrażeń mentalnościowych występujących w zagłuszaniu wewnętrznej potrzeby służby dobru wspólnemu.

Skrócony spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Kierunki rozwoju procesów myślowych teorii naukowych, organizacji, zarządzania i problemów decyzyjnych
 3. Wiedza a modelowanie funkcjonowania organizacji i procesów decyzyjnych
 4. Problemy i teorie podejmowania decyzji
 5. Aparat pojęciowy do budowy modeli informacyjno-decyzyjnych układów działających z wbudowanymi metodami wielokryterialnych decyzji
 6. Charakterystyka rodzin metod wielokryterialnych decyzji
 7. Metody wielokryterialnych decyzji organizacji biznesowych – profitowych
 8. Metody wielokryterialnych decyzji organizacji publicznych (państwowych i samorządowych)
 9. Systemy informacyjne z wielokryterialnymi decyzjami w organizacjach przyszłości
 10. Propedeutyka stosowania zapisów sformalizowanych
 11. Przykłady implementacji pojęć i metod wielokryterialnych decyzji
 12. Uwagi końcowe o charakterze refleksyjnym
 13. Spis rysunków
 14. Wykaz zapisów sformalizowanych
 15. Bibliografia

Szczegółowy spis treści – zobacz

Tadeusz Łagowski – notka biograficzna

Tadeusz Łagowski ukończył studia na Oddziale Inżynieryjno‑Ekonomicznym Wydziału Technologiczno‑Konstrukcyjnego Politechniki Warszawskiej, studia podyplomowe ETO i studiował również na Wydziale Łączności PW. Przez siedem lat pracował w przedsiębiorstwach przemysłu elektro‑maszynowego na kierowniczych stanowiskach. Studia doktoranckie odbył na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz AGH w Krakowie uzyskując tytuł doktora nauk technicznych. Pracował ponad siedem lat w Zakładzie Aparatów Matematycznych przekształconym w Instytut Maszyn Matematycznych Polskiej Akademii Nauk. Przez kilka lat pracował jako kierownik pracowni w Biurze Studiów i Projektów ETO w Warszawie i był ekspertem w Międzyrządowej Komisji do spraw Elektronicznej Techniki Obliczeniowej RWPG tworząc standardy skomputeryzowanych systemów informacyjnych przedsiębiorstw, zaopatrzenia i zbytu oraz powielanych systemów informatycznego wspomagania zarządzania w przemyśle (pierwsze aplikacje w Europie Środkowo-Wschodniej). Był założycielem i wykładowcą informatyki na Wydziale Matematycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (promotor 56 prac magisterskich) oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Był głównym specjalistą w Rządowym Centrum Informatycznym przy Komisji Planowania Rady Ministrów projektując i wdrażając system baz danych o jednostkach gospodarczych (użytkowany przez 10 lat). Pracował jako adiunkt w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego „ORGMASZ”. Był doradcą Prezesa GUS, kierując Międzyresortowym Zespołem ds. Baz Danych. Pracował nad restrukturyzacją i przekształceniami własnościowymi przedsiębiorstw przemysłowych. Był kierownikiem projektu informatycznego wspomagającego zarządzanie dużą firmą. Ostatnio był współorganizatorem i wykładowcą Wydziału Zarządzania Informacją w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. Obecnie jest ekspertem w Gabinecie Prezesa GUS pracując nad ujednolicaniem infrastruktury informacyjnej statystyki publicznej i państwa, przygotowywaniem kompetentnych kadr oraz inicjalnymi implementacjami standardowych rozwiązań. Jest autorem dwóch rodzin metod wielokryterialnych decyzji wdrażanych w systemy informacyjne wspomagające procesy decyzyjne zarządzania dowolną organizacją.

Waga 0.55 kg

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Wielokryterialne decyzje w przeobrażeniu zarządzania organizacjami w procesie globalizacji”

Możesz lubić także…