Ładowanie zawartości koszyka...

Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych

 • Autorzy: Andrzej Bernacki, Tomasz Piątek
 • Wydawca: Wydawnictwo Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych
 • Seria: Podręczniki akademickie
 • Tom: 5
 • Rok wydania: 2004
 • Numer wydania: pierwsze
 • ISBN: 83-89244-08-X
 • Język: polski
 • Objętość: 323 strona
 • Format: B5
 • Oprawa: twarda

10,00 

Na stanie

Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych – streszczenie

W podręczniku Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych omówiono podstawowe zagadnienia z zakresu bilansu majątkowego, przychodów finansowych i ponoszonych kosztów oraz uzyskiwanej nadwyżki finansowej, jak również zagadnienia związane z analizą i zarządzaniem finansami podmiotów gospodarczych. Bardzo istotna jest część podręcznika poświęcona rynkowi finansowemu oraz alternatywnym możliwościom alokacji posiadanych środków pieniężnych. W tej części omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem Giełdy Papierów Wartościowych S.A. W Warszawie. Przedstawiona problematyka podręcznika jest zgodna z obowiązującym prawem bilansowym i podatkowym. Główny nacisk w podręczniku położony został na omówienie zasad rachunkowości i finansów, które w odróżnieniu od szczegółowych przepisów nie ulegają zmianie w dłuższym okresie.
Podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów uczelni nieekonomicznych. Istotną dla studentów jest część praktyczna podręcznika, pozwalająca prześledzić procesy gospodarcze na przykładzie przedstawionych danych liczbowych. Wykorzystany może być również przez osoby zainteresowane dokształcaniem z zakresu prezentowanej w nim problematyki.

Skrócony spis treści

Część I. Rachunkowość podmiotów gospodarczych

 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce
 2. Organizacja księgowości i jej prowadzenie
 3. Zasady ewidencji księgowej
 4. Aktywa przedsiębiorstwa
 5. Klasyfikacja i ewidencja pasywów
 6. Warianty i zasady ustalania wyniku finansowego
 7. Rachunkowość kapitału intelektualnego przedsiębiorstw i organizacji
 8. Techniczne formy księgowości

Część II. Finanse przedsiębiorstw

 1. Finanse oraz działalność finansowa przedsiębiorstwa
 2. Analiza finansowa przedsiębiorstw dla potrzeb zarządzania
 3. Planowanie oraz zarządzanie operacyjne i strategiczne
 4. Wartość pieniądza w czasie
 5. Rynek finansowy i jego funkcjonowanie

Część III. Zagadnienia praktyczne, ćwiczenia

 1. Zasady sporządzania bilansu zamknięcia
 2. Rodzaje operacji gospodarczych i ich wpływ na bilans
 3. Konta księgowe
 4. Księgowanie operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych
 5. Ewidencja środków pieniężnych i rozrachunków
 6. Ewidencja materiałów i towarów
 7. Zasady ustalania wyniku finansowego przedsiębiorstwa
 8. Sporządzanie zestawienia obrotów i sald
 9. Sporządzenie bilansu zamknięcia
 10. Rachunkowość wybranego przedsiębiorstwa
 11. Zadanie do samodzielnego wykonania
 12. Wartość pieniądza w czasie, odsetki proste i składane
 13. Analiza wskaźnikowa efektywności finansowej przedsiębiorstwa
 14. Wskaźniki dotyczące majątku obrotowego przedsiębiorstwa

Pełny spis treści – zobacz

Notki biograficzne

Profesor dr hab. Andrzej Marcin Bernacki – ekonomista, kierownik Katedry Rachunkowości i Bankowości Informatycznej Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Zainteresowania naukowe to rachunkowość, w tym rachunkowość informatyczna oraz bankowość i finanse. Jest wychowankiem Profesora Ryszarda Manteuffla-Szoege. Autor 58 i współautor 26 oryginalnych prac naukowych, 14 podręczników i skryptów (w tym 9 samodzielnych). Spośród prac zastrzeżonych, niepublikowanych, 8 ekspertyz przygotowanych dla Urzędu Rady Ministrów RP w roku 1997. Spośród opracowanych pozycji należy wyróżnić koncepcję skomputeryzowanej rachunkowości zarządczej dla gospodarstw rodzinnych „Rolin 2000” oraz „Rolin Analiza 2000”. Z tego zakresu ukazało
się szereg samodzielnych publikacji i artykułów na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach organizowanych przez SGH, uniwersytety oraz akademie ekonomiczne i rolnicze. Nie sposób pominąć opracowania referatu i materiałów na sesję naukową „Profesor Ryszard Manteuffel-Szoege a rolnictwo i nauki ekonomiczno-rolnicze”, Warszawa 1996, zorganizowaną w 5-tą rocznicę śmierci Profesora Ryszarda Manteuffla-Szoege oraz wydania książki Profesora Stefana Moszczeńskiego: „Gospodarstwo wiejskie a nauka”,Warszawa 1996, 50 lat po śmierci Profesora. Profesor został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (1986) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1996).

Mgr inż. Tomasz Piątek jest asystentem w Katedrze Rachunkowości i Bankowości Informatycznej
Polsko-Japońskiej Wyśszej Szkoły Technik Komputerowych. Ukończył ekonomię na SGGW z tytułem magistra inżyniera oraz informatykę w PJWSTK z tytułem inżyniera. Autor kilkunastu publikacji w czasopismach oraz materiałach z konferencji krajowych i międzynarodowych. Zainteresowania naukowe skupia wokół zagadnień związanych z wykorzystaniem kapitału intelektualnego i zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań informacyjnych w zakresie jego ewidencji, pomiaru i rozwoju.

Waga 0.4 kg

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych”

Możesz lubić także…